بوشن ساده

سایز:
20-25-32-40-50-63-75

زانو ساده 90 درجه

سایز:
20-25-32-40-50-63-75

زانو ساده 45 درجه

سایز:
20-25-32-40-50-63-75

سه راه تبدیلی

سایز:
20-25-32-40-50-63

سه راه مساوی

سه راه مساوی
سایز:
20-25-32-40-50-63-75

بست

سایز:
16-20-25-32

لوله خم

سایز:
20-25-32

شابلون

سایز:
20-50

گپ (در پوش)

سایز:
20-25-32-40

درپوش رزوه دار

سایز:
20

مهره ماسوره دو سر جوش

سایز:
20-25-32-40

مهره ماسوره یکسر جوش

سایز:
20*1/2 – 25*3/4 – 32*1 – 40*1-1/4 – 50*1-1/2 – 63*2

زانو فلزی

سایز:
20*1/2 – 25*1/2 – 25*3/4 – 32*3/4 – 32*1 – 40*1-1/4 – 0 50*1-1/2 – 63*2

زانو مغزی

سایز :
20*1/2 – 25*1/2 – 25*3/4 – 32*1

بوش فلزی

سایز :
20*1/2 – 25*1/2 – 25*3/4 – 20*3/4 – 32*1 – 40*1-1/4 – 50*1-1/2 – 63*2 – 75*2-1/2

بوشن مغزی(فلزی)

سایز:
20*1/2 – 20*3/4 – 25*1/2 – 25*3/4 – 32*1 – 40*1-1/4 – 50*1-1/2 – 63*2 – 75*2-1/2

سه راه فلزی

سایز:
20*1/2 – 20*3/4 – 25*1/2 – 25*3/4 – 32*1 – 40*1-1/2 – 40*1-1/4

سه راه فلزی بست دار

سایز:
20*1/2 – 25*3/4

تبدیل مختلف

سایز :
20-25-32-40-50-63-75